Események

 


Svéd-Magyar Innovációs Napok – Fókuszban az üzleti innováció és a következő generáció - Az ötlettől az üzleti koncepcióig
2013. november 7.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a szemináriumon bemutatta a „Runway Budapest 2.0.2.0 – StartUp Credo” kiadványát, amely célul tűzte ki, hogy Budapest az évtized végére a régió startup központjává váljon. Az ehhez szükséges eszközöket a Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Innovációs Hivatal valamint a hazai startup közösség szereplőiből álló BudapestHUB munkacsoport dolgozta ki. A megújulás főszereplője a globális piacra törekvő startup közösség. Az innovatív gondolkodás és a vállalkozó szellem meglétéhez a jó oktatási rendszer és az üzletbarát környezet a két leginkább szükséges tényező, e két területre pedig komoly hatással lehet az állam – fejtette ki Karin Olofsdotter, Svédország budapesti nagykövete, a rendezvénysorozat egyik ötletgazdája. Svédország egyike azon országoknak, amelyek GDP-jük legnagyobb részét kutatás-fejlesztésre fordítják, ennek pedig meg is van a hatása: Svédország 2013-ban sorozatban harmadszor lett az Európai Unió leginnovatívabb tagállama. Ezt az innovatív szemléletet helyezik előtérbe mindennapjaikban a programsorozatot támogató vezető svéd vállaltok: Electrolux, Ericsson, Sigma Technology. 


2013. november 7.

Svéd-Magyar Innovációs Napok – Fókuszban az üzleti innováció és a következő generáció - Az ötlettől az üzleti koncepcióig

Svédország és Magyarország ismert szakértői, vállalkozói, mérnökei és diákjai a többi között arra a kérdésre keresték a választ, hogyan lesz egy kreatív ötletből sikeres, a fenntartható fejlődést és a nemzetstratégiai célokat egyaránt szolgáló vállalkozás a svéd tapasztalatok figyelembe vételével.

 
 
 
 

 
 


Vérmező kerékpáros szerviz- és információs pont
Átadása: 2013. október 31.

A kerékpáros találkozópont kiépítésének célja a forgalomnak erősen kitett, elhanyagolt állapotú, környezetétől elszakadt parkrész visszakapcsolása a városi életbe, valamint a fenntartható életmód népszerűsítése a városi kerékpáros kultúra támogatásával. A környezettudatos szellemben megújult parkrészen önkiszolgáló kerékpárszerelő állomást, kerékpárpumpát, ivó kutat, térképet és kerékpáros információs táblát helyeztek el. A tervezés és a kivitelezés során nem csak társadalmi szempontból törekedtek a fenntarthatósági alapelvek figyelembevételére, hiszen az anyaghasználat és az energiafelhasználás is ezt a szemléletet tükrözi. A kerékpáros ponton épült továbbá egy, a hely hangulatához illeszkedő installáció is, amely az újrahasznosított kerékpáralkatrészek használatával az értéknövelő újrahasznosítás jelentőségét hivatott hangsúlyozni. Az installáció alapanyagai a partnervállalatok dolgozói gyűjtéséből, valamint további felajánlásokból származnak.


2013. október 31.

Vérmező kerékpáros szerviz- és információs pont

A Svéd Fenntarthatósági Program keretében 2013-ban a Vérmező északi sarkánál környezettudatos szellemben, svéd összefogással, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával megépült Budapest első kerékpáros szerviz-, információs és találkozópontja.

 
 
 
 

 
 


Svéd-Magyar Innovációs Napok – Fókuszban az oktatás
2013. június 26.

Magyarország gazdasági kibontakozása úgy valósulhat meg, ha folyamatosan ösztönözzük az új tudás előállítását, amelynek érdekében a hazai oktatás és képzés versenyképességének erősítése fontos cél különösen a műszaki, informatikai és természettudományos területeken. Az innováció kulcseleme az alkotó ember tudása, amely a piacokon hasznosítható kutatási eredményekkel járul hozzá a fenntartható gazdasági fejlődéshez. Az Európai Unió országait tekintve Magyarország ma a mérsékelt innovátorok közé tartozik. A tudástranszfer alakítása fontos feladat, mivel nyilvánvaló tény, hogy a globalizált világban csak a tudástársadalmak lehetnek versenyképesek. Míg a kutatóhelyek minőségében jó pozíciót foglal el az ország, a kutatók, valamint az egyetemi-vállalati K+F együttműködések számában már korántsem ennyire biztató a helyzet. Az oktatás, a kutatás és a vállalati működés összehangolása nélkül azonban nincs sikeres innovációs ökoszisztéma, ezért ezen a területen nagy szükség van a tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok átvételére. Karin Olofsdotter, Svédország magyarországi nagykövete kitért arra, hogy innovációbarát hazájában a vállalkozói szemléletet, az innovatív képességeket már az iskolában igyekeznek megalapozni. Dr. Klinghammer István, felsőoktatásért felelős államtitkár rámutatott, hogy az együttműködés az iparral fontos forrást jelenthet az egyetemek számára az állami finanszírozás kiegészítésére a felsőoktatási kutatási eredmények piacképes innovációvá alakítása révén. Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium versenyképességért felelős helyettes államtitkára, a programsorozatot szakmailag támogató tárca nevében hangsúlyozta, hogy Magyarországon a hasznosítás-orientált K+F+I támogatása a hazai KFI stratégia kiemelten fontos eleme, amelyhez elengedhetetlen mind a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő felsőfokú képzés erősítése, különösen a műszaki és a természettudományokban, mind a kreatív, innovatív szakembereket kibocsátó duális felsőoktatás és képzés fejlesztése. 


2013. június 26.

Svéd-Magyar Innovációs Napok – Fókuszban az oktatás

A szemináriumon svéd és magyar kormányzati, felsőoktatási és vállalati szakemberek a tudásháromszög elemeinek – az oktatásnak, a kutatásnak és vállalatok tevékenységének – összefüggéseiről, egymást erősítő hatásairól cseréltek tapasztalatokat.

 
 
 
 

 
 


Svéd-Magyar Innovációs Napok – Fókuszban a stratégia
2013. május 7

A versenyképesség megőrzése, új munkahelyek teremtése egyre nehezebb, mégis elsődleges feladat Európa államai számára. Egyre több a tapasztalat arról, hogy az innovációt felkaroló, azt előtérbe helyező tagországok könnyebben találnak megoldásokat a sürgető és komplex társadalmi-környezeti kihívásokra a globális, tudásalapú gazdaságban. Mindkét nemzet innovációs alapdokumentuma azzal a céllal jött létre, hogy elérhessék az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott uniós célokat, és iránymutatással szolgáljon mind Svédország mind Magyarország számára az innovációs képesség megalapozásában és növelésében. A konferencián Dr. Michael Jakob, Svédország Iparügyi, Energiaügyi és Kommunikációs Minisztériumának európai és nemzetközi kutatás és innovációs főtanácsadója és Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára is egyetértettek abban, hogy az innováció ma már nem pusztán a kutatóintézetekben folyó munkát jelenti, hanem szélesebb értelemben azt a folyamatot, amelynek kiteljesedésével az új ötlet, egy megoldás vagy termék eljut a végfelhasználóhoz. Ehhez azonban számos társadalmi-gazdasági szereplő együttműködése szükséges. Svédország innovációs stratégiája ennek a kooperációnak a jelentőségét emeli ki és kívánja hathatós eszközökkel támogatni. A magyar stratégia leszögezi, hogy a K+F ráfordításoktól a valódi innovációig hosszú út vezet, ezért a tudás előállítására, a tudás felhasználására és a köztük lévő kapcsolatra, vagyis a tudásáramlás dinamizálására kell koncentrálni, a hasznosítás-orientált K+F+I előtérbe helyezésével. 


2013. május 7.

Svéd-Magyar Innovációs Napok – Fókuszban a stratégia

Svédország és Magyarország kormányzati szakértői és Magyarországon is működő neves svéd vállalatok vezetői a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás vezérfonalait, az új innovációs stratégiákat vitatták meg a konferencián.

 
 
 
 

 
 


SymbioCity 2013 - Smart City/Okos Város konferencia
2013. február 12.

Zöld építészet, energiadesign, környezetbarát épületek, okos megoldások - mind olyan fogalmak, amelyek megkerülhetetlenek a modern és fenntartható várostervezésben. A gyakorlatban jól bevált „okos” példák bemutatását és terjesztését tette lehetővé a Smart City/Okos Város konferencia. A konferencián svéd és magyar szakértők konkrét példákon keresztül vitatták meg a svéd és a magyar energiatakarékos és költséghatékony, azaz „okos” technológiai megoldásokat, amelyek egy város fenntarthatóságát és természeti környezetének fokozott védelmét segítik.  A rendezvény résztvevői kiemelt jelentőségűnek minősítették a svédországi Stockholm Royal Seaport projekt megvalósulását. Magyarország is számos pozitív példával szolgál a környezettudatos építészet létrehozására és támogatására. Dél-Magyarországon az energiadesign előtérbe helyezésével megvalósított projektek kiválóan szemléltetik a modern technológia ötvözését az öko-építészettel valamint a fenntartható építészeti és gépészeti elemekkel. A konferenciának helyet adó Green House irodaház a fenntartható városfejlesztés és az energiahatékony, innovatív zöld megoldások jelenlegi hazai legjobb példája. A világ energiafogyasztásának több mint a fele építési tevékenységre fordítódik. Ezért is fontos, hogy az épületek tervezésekor a tervezők képesek legyenek összekapcsolni a modern, energiabarát technológiát az öko-építészettel, valamint a fenntartható építészeti elemek kialakításával. A svéd és magyar szakértők két panelbeszélgetés keretében vitatták meg a megvalósítás módjait és lehetőségeit: ’Okos energia- és költséghatékony megoldások’, valamint ’Intelligens építészet és tájépítészet’.


2013. február 12.

SymbioCity 2013 - Smart City/Okos Város konferencia

Mi jellemzi az „okos” várost? Mitől lehet egy egész város „okos”? Erre a kérdésre keresték a választ a Dr. Ewa Björling, Svédország kereskedelmi minisztere és Dr. Cséfalvay Zoltán, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár által megnyitott SymbioCity konferencia résztvevői.