Okos munkahelyek és intelligens életszervezés a jövő nemzedéke számára
2015. május 13. 

Európában a munkavégzés alapjaiban kezd változni az utóbbi néhány évben. Összetett figyelemre és sokoldalú feladat-teljesítésre van szükség, a munkavégzés alapegységeivé váltak a team-ek. Több szociális képesség elsajátítása szükséges, így előtérbe kerülnek a konfliktuskezelés technikái, az együttműködési készségek fejlesztése, az alkalmazkodás a váratlan helyzetekhez. Csökken a munkavégzés helyének és idejének jelentősége, és növekszik az eredményközpontúság szerepe, háttérbe szorítva az egyetlen munkahelyen, 8-5-ig végzett folyamatközpontú tevékenységet. A modern munkahelyek találkozási pontokhoz (hubs) kezdenek hasonlítani, a tervezés, a kivitelezés gyakran a világ különböző pontjain zajlik. A földrajzi határok elmosódnak, a munkamegosztásért felelős vezetők multikulturális környezetben menedzselik alkalmazottaik munkáját. A fejlődés nyomán beosztottaik nagyobb hozzáértését várják a munkáltatók a technológiai vívmányokhoz, és mind több munkavállaló szembesül az ún. „time-famine” jelenséggel (nagymértékű időhiánnyal), azaz, mindig több munkája van, mint ráfordítható ideje. A megerősödött versenyben a termelő és a szolgáltató munkáltatók fogyasztóik és felhasználóik igényeire összpontosítanak, gyakran állandó készenlétet és rugalmasságot várva alkalmazottaiktól. Ez új kihívásokat jelent a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésében és fenntartásában, ami már nemcsak a nők ügye, és új megvilágításba helyezi a nők és a férfiak egyenjogúságának kérdéseit.
A munka globális világának változásai alapvetően befolyásolják egy vállalat szervezeti felépítését, emberi erőforrás-gazdálkodását, és szabályzatait, illetve az ott dolgozók számára teremtett munkakörülményeket. A gazdálkodó szervezeteknek új megoldásokkal kell felkészülniük a jövő globális, dinamikus és decentralizált gazdaságának kihívásaira. Kulcsjelentőségű az emberi erőforrás, a legtehetségesebbek megszerzése és megtartása, valamint a munkavállalók motiválása egy fenntartható, nyitott és egyenlőségen alapuló munkakörnyezetben. A munka és a munkaerő hatékony szervezése a globalizált gazdaság egyik legnehezebb, és egyben legkifizetődőbb feladata –ha kellő figyelmet fordítanak rá. Az új viszonyokhoz alkalmazkodó vállalatok vezetői új perspektívákban kezdtek gondolkodni: alkalmazottaiktól nemcsak a szabályok és utasítások betartását kérik, hanem elkötelezettséget a szervezeti célok és küldetés iránt, kiegészítve önálló munkavégzéssel és felelősségvállalással az alacsonyabb szintű döntésekért.
Svédország Nagykövetsége, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint vezető svéd vállalatok által szervezett szemináriumon a svéd és a magyar állami és magánszektor döntéshozói, szakértői mutatták be és vitatták meg, hogyan lehet versenyképessé, innovatívvá és kreatívvá tenni a munkavállalók új nemzedékeit.