Angyal István park - 2014. október 3.

Svéd összefogással és Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával újult meg a IX. kerületi Angyal István park. A Svéd Fenntarthatósági Program keretében kezdeményezett korszerűsítésnek és tereprendezésnek köszönhetően az Üllői út és a Ferenc körút kereszteződésénél modern, ingyenes, vezeték nélküli internetet kínáló közösségi tér alakult ki. Az ideültetett változatos növényzetnek köszönhetően a város egy újabb sűrű és forgalmas pontján élvezhetjük a természet közelségét.  

A parkban WiFi hotspot kapott helyet, így megfelelő eszköz – okostelefon, táblagép, stb. – birtokában bárki ingyen használhatja az internetet. Azokat, akik még csak most ismerkednek az okostelefonok és az internet világával, könnyen érthető, a felhasználást segítő információs táblák igazítják el.

Az Angyal István park rekonstrukciójának célja egy biodiverzív, fenntartható park létrehozása volt.

A biodiverzitás biológiai sokféleséget jelent, amely több szinten is értelmezhető. Egyaránt jelenti a Földön előforduló élőhelyek sokféleségét, a fajok összességét, a fajon belüli genetikai változatosságot, de egy kisebb területen belül is értelmezhető, pl. egy adott terület biológiai sokféleségeként. A biodiverzitás az élővilág stabilitása szempontjából nagyon fontos. Mégis a fajok sokféleségének nagyarányú csökkenése napjainkban is folyamatos. Ez számos összetett folyamat eredménye, de végső soron az emberi tevékenység, az emberi népesség növekedésére vezethető vissza: Természetes környezetünk óriási területeit alakítjuk át saját igényeink kielégítése céljából, többek közt mezőgazdasági területeket, városokat, ipari területeket létrehozva. Környezetünk szennyezése is nagymértékben hozzájárul a fajcsökkenéshez közvetve és közvetlenül. Az élővilág változatosságának megőrzése fontos feladat, hiszen a fajok eltűnése lényeges hatással lehet az ökoszisztéma működésére, melyben minden fajnak meghatározott szerepe van. Számos Nemzetközi Egyezmény segíti a biodiverzitás-csökkenés megfékezését. A biodiverzitásról és az ezzel kapcsolatos hazai aktualitásokról A Biológiai Sokféleség Egyezmény magyarországi honlapján olvashat.

A városi táj mind ökológiai, mind vizuális gazdagítására az Angyal István parkba közel húsz őshonos, szárazság- és várostűrő, energiatakarékosan fenntartható növényfajt telepítettek az eddigi mindössze hat növényfaj helyett.

A parkban felállított papírrepülő installáció a park névadójának, az 56-os forradalom hősének, Angyal Istvánnak állít emléket.

Angyal István az 1956-os forradalom harcosa, a budapesti Tűzoltó utcai csoport vezetője és a megtorlás áldozata volt.1928. október 14-én született Magyarbánhegyesen. Apja cipőfűző kisiparos, anyja háztartásbeli. Zsidó származása miatt 1944-ben édesanyjával és nővérével együtt Auschwitzba hurcolták, ahol mindkettőjüket elvesztette: nővérét szökési kísérletéért a szeme láttára végezték ki. A háború után felvették a bölcsészettudományi karra, magyar-történelem szakra, de két év elvégzése után, a Lukács-vitát követően kénytelen volt elhagyni az egyetemet. Ettől kezdve kétkezi munkásként kellett a kenyerét megkeresnie. Lakatos majd építésvezető lett. Hitt abban az utópisztikus kommunista elképzelésben, hogy kell, hogy legyen egy olyan forradalom, ami az akkori kereteket megszűnteti és a spontán, demokratikus önszerveződés folyamán kialakul egy élhető világ. 1956 –ban azonnal csatlakozott a forradalomhoz. Fegyvert nem ragadott, de a Tűzoltó utcai felkelők vezetője lett. Több egyeztetésen részt vett, amely az akkori Nagy Imre vezette, új magyar kormánnyal folyt. Miniszterekkel találkozott, és Kádár Jánost tartotta annak az embernek, aki majd a vezetője lehet ennek a demokratikus berendezkedésű országnak. De mind Kádárban, mind pedig a létező kommunizmusban csalódnia kellett. A fegyveres harc bukása után a Péterfy Sándor utcai kórházból folytatta tovább a küzdelmet: röplapokat, felhívásokat szövegezett, sokszorosított és terjesztett. Itt, a kórházban fogták el. Kihallgatása alatt és a börtönben is kitartott elvei mellett, bár tudta, hogy ezért meg fog halni. 30 évesen, 1958-ban végezték ki. Az ellene lefolytatott eljárásról Sólyom András 56 villanás címmel dokumentum-játékfilmet is rendezett. 

Az Angyal István parkban felállított papírrepülő installáción barátjához, Eörsi Istvánhoz írt búcsúlevele néhány sora olvasható.